Anouncement

தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ளும்போது சரியான தொடர்பு விவரங்களை வழங்க வேண்டும் – இந்திய தூதரகம்

Editor
குவைத் இந்திய தூதரகம் தொடர்ந்து இந்திய சமூகத்திடமிருந்து ஏராளமான மின்னஞ்சல் (email) செய்திகளைப் பெறுகிறது, இந்திய சமூகத்தின் அக்கறை மற்றும் ஆர்வத்தின்...

குவைத் இந்திய தூதரகத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு..!!

Editor
குவைத் அதிகாரிகளிடமிருந்து மேற்கூறிய சுற்றறிக்கை தொடர்ந்து நடைமுறையில் உள்ளது மற்றும் குவைத்துக்கான செல்லுபடியாகும் குடியிருப்பு அனுமதி / விசாக்களை வைத்திருக்கும் அனைத்து...