poor people

குவைத்தில் ரமலான் மாதம் முழுவதும் ஏழைகளுக்கு இப்தார் உணவு வழங்கவுள்ளதாக KRCS அறிவிப்பு..!!

Editor
குவைத் ரெட் கிரசண்ட் சொசைட்டி (KRCS) ரமலான் மாதம் முழுவதும் ஒரு நாளைக்கு 7,000 இப்தார் உணவை தொழிலாளர்கள் மற்றும் பல...