குவைத்தைச் சுற்றியுள்ள பல பகுதிகளில் தற்காலிக மின்வெட்டு..!!

Temporary power cuts expected in several areas around Kuwait. (photo:kuwait times)

மக்கள்தொகை அதிகரிப்புக்கு இணையாக மின்சார உற்பத்தி திறனை உயர்த்துவதற்காக மின் நிலையங்களுக்கான விரிவான பராமரிப்பு திட்டத்தை மின்சாரம் மற்றும் நீர் அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வருவதால் குவைத்தில் சில பகுதிகள் தற்காலிக மின்வெட்டுக்களை சந்திக்க நேரிடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சகம் நேற்று பத்திரிகைகளுக்கு வழங்கிய அறிக்கையின்படி, பின்வரும் பகுதிகளில் ஐந்து நாட்களுக்கு காலை 8:00 மணி முதல் காலை 11:00 மணி வரை மின்வெட்டு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது: மங்காஃப், உம் அல்-ஹைமான், பஹத் அல்-அஹ்மத், அஹ்மதி கவர்னரேட்டில் ஹதியா மற்றும் மஹ்போலா, ஹவாலி கவர்னரேட்டில் சல்மியா மற்றும் ஹவாலி, கேப்பிடல் கவர்னரேட்டில் பைஹா, கைஃபான், மன்சௌரியா, மிர்காப் மற்றும் ஜெர்னாட்டா, அத்துடன் ஃபர்வானியா கவர்னரேட்டில் ஒமரியா, ரபியா மற்றும் ஃபெர்டஸ் ஆகிய இடங்களாகும்.

source :kuwait times.