குவைத்திலிருந்து இந்தியர்களை மீட்கும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காம் கட்டத்தின் அட்டவணை வெளியீடு..!!

41 flights to take Indians home from Kuwait in phase 4 of Vande Bharat Mission. (photo : IIK)

குவைத்திலிருந்து இந்தியர்களை மீட்கும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காம் கட்டத்தின் அட்டவணை வெளியீடப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணையின்படி, 41 விமானங்கள் இந்தியாவிற்கு செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, அணைத்து விமானங்களும் GO AIR மூலம் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குவைத்திலிருந்து இந்தியாவிற்கு செல்லும் விமானங்களின் முழு அட்டவணை பின்வருமாறு :

1-Jul-20 – Kuwait – Ahmedabad – 10:25

1-Jul-20 – Kuwait – Jaipur – 11:10

2-Jul-20 – Kuwait – Ahmedabad – 10:25.

2-Jul-20 – Kuwait – Jaipur – 11:10

3-Jul-20 – Kuwait – Jaipur – 11:10

4-Jul-20 – Kuwait – Jaipur – 11:10

5-Jul-20 – Kuwait – Jaipur – 11:10

6-Jul-20 – Kuwait – Jaipur – 11:10

11-Jul-20 – Kuwait – Bengaluru – 11:00

12-Jul-20 – Kuwait – Kannur – 11:05

12-Jul-20 – Kuwait – Kochi – 12:05

13-Jul-20 – Kuwait – Kannur – 11:05

13-Jul-20 – Kuwait – Kochi – 12:05

14-Jul-20 – Kuwait – Kannur – 11:05

14-Jul-20 – Kuwait – Kochi – 12:05

16-Jul-20 – Kuwait – Kannur – 11:05

16-Jul-20 – Kuwait – Kochi – 12:05

17-Jul-20 – Kuwait – Kochi – 11:05

18-Jul-20 – Kuwait – Kochi – 11:05

21-Jul-20 – Kuwait – Bhubaneshwar – 10:25

22-Jul-20 – Kuwait – Kolkata – 12:00

22-Jul-20 – Kuwait – Lucknow – 11:10

22-Jul-20 – Kuwait – Lucknow – 11:10

23-Jul-20 – Kuwait – Kolkata – 12:00

23-Jul-20 – Kuwait – Lucknow – 11:10

24-Jul-20 – Kuwait – Kolkata – 12:00

24-Jul-20 – Kuwait – Lucknow – 11:10

25-Jul-20 – Kuwait – Kolkata – 12:00

25-Jul-20 – Kuwait – Lucknow – 11:10

26-Jul-20 – Kuwait – Kolkata – 12:00

27-Jul-20 – Kuwait – Kolkata – 12:00

28-Jul-20 – Kuwait – Kolkata – 12:00

29-Jul-20 – Kuwait – Kolkata – 12:00

30-Jul-20 – Kuwait – Hyderabad – 10:40

1-Aug-20 – Kuwait – Goa – 10:25

3-Aug-20 – Kuwait – Mumbai – 10:25

4-Aug-20 – Kuwait – Chennai – 11:15

5-Aug-20 – Kuwait – Chennai – 11:15

6-Aug-20 – Kuwait – Chennai – 11:15

7-Aug-20 – Kuwait – Chennai – 11:15

குவைத் செய்திகளை உடனுக்குடன் எங்களுடன் தெரிந்துகொள்ள இணைந்திருங்கள்.

Facebook : https://m.facebook.com/tamilmicsetkuwait/posts/?ref=bookmarks&mt_nav=0

Helo : https://m.helo-app.com/al/RpMeTUjbr

Twitter : https://twitter.com/kuwaittms?s=08